Tilgivelse

Tilgivelse – Blekingegadesagen i et kristendomsperspektiv

Jørn Moos og Bo Weymann har gennem flere år holdt foredrag sammen om Blekingegadesagen. Vægten har hidtil ligget på kriminalsagens detaljer, banden og politiet. Der har dog også været plads til de mere personlige sider. Med tiden har der udviklet sig et venskab mellem de to, der oprindeligt stod på hver sin side. Dette har naturligt nok affødt spørgsmål fra tilhørerne og andre: Hvordan kan en pensioneret kriminalinspektør blive ven med en tidligere politisk storkriminel? Svarene har i stigende grad udover personlige forklaringer også involveret eksistentielle erkendelser hos Jørn og Bo. De er begge blevet mere og mere bevidste om, at de i et livsperspektiv har trukket på kristne værdisæt og kristendommens grundlæggende indhold.

Dette har ført til en helt ny foredragsrække, der inddrager foredragsholdernes forhold til tilgivelse og andre kristne værdier. Det giver et nyt og anderledes perspektiv, når den fælles historie og Blekingegadesagen rulles op. Sagen formidles fortsat med sine mærkelige og spændende detaljer, men disse bringes nu ind i en mere eksistentiel kontekst, som kan have en bredere interesse, ikke mindst for en måske kristen menighed og kirke.

Tilgivelse kan have et meget personligt perspektiv. Ved at inddrage forskellige aspekter af kristendommen og deres personlige fælles historie gør Jørn Moos og Bo Weymann imidlertid temaet nærværende i et bredere og mere relevant sigte for andre, der er optaget af etiske, eksistentielle og kristne problemstillinger.

I oprulningen af den fælles historie berøres temaer som kampen mellem godt og ondt samt de eksistentielle og konkrete ansvar for egne handlinger, som et menneske må påtage sig. Personlige handlinger er sjældent kun personlige, men påvirker i større eller mindre grad andre. Blekingegadesagen har mange egentlige ofre, men mennesker tæt på de involverede på begge sider af sagen har også oplevet personlige konsekvenser. Den smertelige og nødvendige proces, når ofres lidelser dybt erkendes samtidig med, at livet skal leves videre er et kardinalpunkt i foredraget. Blekingegadesagen i et kristendomsperspektiv omfatter derfor en række andre temaer udover forbrydelse og straf – emner som soning, næstekærlighed og forsoning.

Foredraget er bygget op ud fra Blekingegadesagens kronologi, så de oprindelige oplevelser deles ærligt med tilhørerne. Det er imidlertid de senere erkendelser og de kristne perspektiver, der giver historien den egentlige substans og mening.